دستگاه پرکن لیوانی دوغ چیست؟

برای محصولات مایع و نیمه مایع،  پرکننده پیستون افقی نوآورانه ترین دستگاه موجود است. از این دستگاه برای پر کردن لیوانی انواع لبنیات مانند ماست و دوغ استفاده می شود تا پس از پر کردن محصولات را بسته بندی کنند.  مانند بسیاری از ماشین های تولید ما، این …